Geschiedenis

Omstreeks het einde van de “golden sixties” en het begin van de zeventiger jaren rezen de zwembaden overal als paddelstoelen uit de grond.
Iedere gemeente die zich respecteerde moest een zwembad hebben. In deze trend bleef ook Londerzeel niet achter en op 15 oktober 1971 werd het nieuwe zwembad plechtig geopend door de toenmalige burgemeester, de Heer Lamberts.
Bij een zwembad hoort evenwel een zwemclub en bijgevolg werd op initiatief van de Heer Jan De Buyser, schepen van sport en cultuur, een zwemclub opgericht.
Volgens het eerste Clubblad werd onze zwemclub reeds op vrijdagavond 22 september 1972 boven de doopvont gehouden in het kleine vergaderzaaltje van de gemeentelijke jongensschool te Londerzeel Sint-Jozef.
Sinds 7 december 1972 is onze zwemclub Lorelei aangesloten bij de K.B.Z.B. met als immatricuulnummer 210. Zwemclub Lorelei Londerzeel is sinds 1 mei 2006 een vzw, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 6 juli 2006

Waarom werd de naam Lorelei gekozen?
Steeds volgens het eerste Clubblad wou men enerzijds origineel zijn (daarom geen “dolfijnen”, Neptunus, enz…) en anderzijds niet al te folkloristisch doen (daarom geen “lustige zoet-waterzwemmers” of zo).
Er werd gerefereerd naar de echte Lorelei: de 132 meter hoge uit de Rijn opstijgende rots tussen Koblenz en Wiesbaden, waaraan de legende verbonden werd van de bekoorlijke waternimf die door haar verleidelijk gezang de schippers aantrok en hun schepen liet te pletter lopen op de rotsen.
Van in den beginne werd het nadrukkelijk gezegd: ook zwemclub Lorelei wil U verleiden, maar niet met het doel uw ondergang te bewerken, maar wel uw opgang naar een mooier en sportiever leven.
Er werd verwezen naar de bijzondere akoestische kwaliteiten van de Lorelei-rots. Naar analogie wou zwemclub Lorelei ook zijn echo laten horen tot buiten Londerzeel.